Inscyd

INSCYD is een software om jouw metabolische profiel in kaart te brengen. Het geeft als ware een kijkje onder de motorkap. Hieronder termen en begrippen die gebruikt worden door de INSCYD