Wat is Vlamax

VLamax staat voor de maximale snelheid van lactaat productie. Een hoge VLamax zorgt voor goede prestaties op korte inspanningen zoals sprinten, echter zorgt dit ook voor een grote bijdrage van het anaerobe energiesysteem op sub maximale intensiteiten. Dit lijdt tot een hogere koolhydraatverbranding, minder snel herstel tussen intensieve inspanningen en lagere energie bijdrage vanuit vet. Dit alles zorgt voor minder vermogen op AT/FTP.


In de anaerobe glycolyse (energiesysteem zonder zuurstof) wordt glucose (koolhydraat) omgezet in lactaat (of pyruvaat). Bij dit proces zonder zuurstof wordt energie vrijgemaakt. De hoeveelheid energie is per glucose molecuul een stuk minder dan als het gebruikt werd bij jouw aerobe metabolisme (verbranding met zuurstof), echter is deze manier van energie productie een stuk sneller. Daardoor is de anaerobe glycolyse belangrijk bij korte inspanningen op hoge intensiteit. Omdat de hoeveelheid energie dat vrijgemaakt wordt proportioneel is met de hoeveelheid geproduceerde lactaat is VLamax een manier om jouw anaerobe energiesysteem in kaart te brengen.


Het kijken naar VLamax is niet alleen belangrijk voor sprinters. Het heeft ook een heel groot effect op de duurprestatie. De enige manier om koolhydraten te gebruiken tijdens inspanningen is via anaerobe glycolyse. Een hoge VLamax zorgt voor een hogere verbranding van koolhydraten en vermindert het gebruik van vetten als brandstof. Hierdoor kom je sneller zonder koolhydraten te zitten in de wedstrijd waardoor je prestatie snel achteruit gaat, bouw je meer lactaat op tijdens
duurinspanningen. Dit zorgt voor een vermindering van jouw vermogen op AT/FTP en zorgt dat je minder snel kan herstellen tussen inspanningen door.


Om het effect van een hoge VLamax op jouw vermogen op AT/FTP te illustreren is hieronder een afbeelding geplaatst.


In deze afbeelding gaat het om 2 renners. Ze hebben precies hetzelfde gewicht, lengte, efficiëntie, buffer capaciteit en aerobe capaciteit (VO2max). Het enige verschil is hun VLamax. De renner met een hogere VLAmax heeft een hogere lactaat productie. De intensiteit waarop productie en verwerking van lactaat gelijk is wordt dus eerder bereikt. Dit is dus waarom een hoge VLamax zorgt voor minder vermogen op jouw AT/FTP.

Invloed van een hoge en lage VLamax op lactaatproductie en dus AT/FTP

Afb 1. Invloed van een hoge en lage VLamax op lactaatproductie en dus AT/FTP. Gestippelde lijn is een hoge VLamax en de
ononderbroken lijn is een lage VLamax. De blauwe lijn laat de maximale lactaat verbranding zien door het aerobe
metabolisme (VO2max). De rode lijn laat de lactaat productie zien. De gele lijn laat de lactaatconcentraties zien in steady
state inspanningen

Spieren produceren lactaat met behulp van koolhydraten. Daarom zorgt een hoge lactaat productie voor een hogere koolhydraatverbranding. Doordat er meer energie afkomstig is van koolhydraten zal de bijdrage vanuit vetten verlaagd worden. Dit is nadelig omdat je als renner maar beperkt koolhydraten kan opslaan en opnemen. Je zal door een hoge VLamax dus eerder jouw koolhydraatvooraad uitputten waarna je de intensiteit drastisch moet verlagen. Dit is nadelig voor de
(duur)prestatie.

Koolhydraatverbranding en vetverbranding  voor een hoge VLamax en een lage VLamax

Afb 2. Koolhydraatverbranding (rood) en vetverbranding (groen) voor een hoge VLamax (gestippelde lijn) en een lage
VLamax (ononderbroken lijn)

Richtlijnen Vlamax (profs)
• Klassementsrenner - 0.3-0.4
• Klassieke renner – 0.4-0.6
• Sprinter > 0.6
Zoals je zit is VLamax dus afhankelijk van jouw doel. Hoe meer jouw doel een steady state inspanning
is zonder hoge pieken. Hoe gunstiger het is om een lage VLamax te hebben