Wat is Chronic Training Load (CTL)?

Chronic Training load of CTL is een gewogen gemiddelde van de TSS scores van de afgelopen 42 dagen. Het is een parameter van Trainingppeaks

Het laat zien hoeveel training je de afgelopen ~ 3 maanden hebt gedaan. Daarom wordt het vaak gezien als fitness of conditie.  Trainingen van 15 dagen geleden hadden meer impact op jouw conditie van dit moment dan trainingen 6 weken geleden. Daarom zullen de trainingen die langer geleden zijn uitgevoerd minder zwaar wegen om de CTL Score te bepalen dan trainingen die je recent gedaan hebt. De CTL score wordt grafisch weergegeven in de Performance Managment Chart.

wat is chronic training load ctl