Wat is Anaerobe Glycolyse

De anaerobe glycolyse is een van de energiesystemen in jouw lichaam. Voor het produceren van ATP is in dit systeem geen zuurstof vereist. Het is voor je lichaam, na het creatine fosfaat systeem, de snelste manier om energie vrij te maken. Daarom wordt deze energie voornamelijk aangesproken bij intensieve inspanningen. De bijproducten pyruvaat en lactaat die hierbij vrijkomen moet wel verwerkt worden door het aerobe systeem en vereisen dus zuurstof.