Wat is Lactaat? Hoe wordt het gevormd?

Lactaat wordt gevormd uit pyruvaat. Deze twee stoffen vormen een reactiekoppel. Bij lage zuurstofwaarden zal het evenwicht meer verschuiven naar lactaat. Daarom maak je bij intensievere inspanningen extra veel lactaat aan.

 

Lactaat werd vroeger gezien als afvalstof. Het was iets slechts. Nu er steeds meer onderzoek naar gedaan wordt blijkt dit niet het geval te zien. Lactaat fungeert juis als een brandstof en kan een belangrijke signaalstof zijn voor bijvoorbeeld voor de aanmaak van mitochondriën.

 

Zoals zo vaak gedacht wordt is lactaat ook niet de oorzaak van vermoeidheid. Doordat coaches bij een intensievere inspanning hogere lactaat waarde constateerde dachten ze dat lactaat de oorzaak was van vermoeidheid. Echter blijkt dat niet te zijn. De verzuring in je benen komt waarschijnlijk door H+ ionen die zorgen dat de PH-waarde daalt. Deze H+ ionen komen vrij bij de aanmaak van lactaat.

lactaat moleecuul

lactaat molecuul